… tradiční konference pojednávající o metodách v mamární diagnostice a léčbě rakoviny prsu
On-line přihláška účastníků On-line přihláška firmy

20. OMYLY V MAMÁRNÍ DIAGNOSTICE

Hotel Galant
v Mikulově
2. - 3. června 2022

Dámy a pánové, vážení a milí kolegové.

Výroční dvacáté „Omyly v mammární diagnostice“ se po předchozích dlouhých pauzách budou tentokrát konat po necelém roce. Rovněž měníme místo konání. Zkusíme pohostinnost hotelu Galant v Mikulově. Vede nás k tomu nespokojenost se službami v minulém místě konání. Věřím, že genius loci Mikulova rozsvítí výroční Omyly.

Naše vzdělávací akce je již potřetí otevřena i pro radiologické asistenty. Osvědčilo se mít část programu společně a část odděleně, tato režie bude zachována.

Dorůstá nová mammodiagnostická generace, proto bych část programu chtěla postavit v duchu návratu ke kořenům diagnostiky. I nám služebně starším trocha opakování neuškodí. Na programu se pravděpodobně objeví algoritmus diagnostiky mikrokalcifikací a benigních lézí, také zvláštnosti diagnostiky lobulárního karcinomu.  Plánuji rovněž problematiku implantátů a ostatních výkonů plastické chirurgie, při minulých konferencích se objevily požadavky na toto téma.

Opakování bazálních témat v programu samozřejmě doplní i novinky o směřování mammární diagnostiky.

Vážení a milí kolegové. Omyly vždy sloužily k tomu, aby si každý z Vás mohl odprezentovat svůj případ, ať výjimečný, zdařilý nebo naopak komplikovaný. Ráda proto dám prostor v programu každému, kdo se přihlásí do konce března 2022 na adresu skovajsova@gmail.com nebo stepapok@seznam.cz.

Večerní program bude jako vždy radostný …….

Těším se na Vás všechny. Dvacáté Omyly oslavíme naplno a jako vždy v neformálním stylu.

Těším se Vás, Mirka Skovajsová

PARTNEŘI

Aliance žen s rakovinou prsuBreast Unit Prague