… tradiční konference pojednávající o metodách v mamární diagnostice a léčbě rakoviny prsu
On-line přihláška účastníků On-line přihláška firmy

Důležité informace

OBECNÉ INFORMACE

Akreditace kongresu

Kongres je součástí kontinuálního vzdělávání lékařů a NLZP.

Potvrzení o účasti

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kreditními body. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na závěr kongresu. Při opětovném vystavení potvrzení z důvodu ztráty či nevyzvednutí bude účtováno 500,- Kč.

Výstava

Akce bude doprovázena výstavou farmak, přístrojové techniky, zdravotních potřeb a pomůcek. Vstup na výstavu je zahrnutý v registračním poplatku.

Občerstvení

V čase kávových přestávek bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení. Občerstvení je zahrnuto v registračním poplatku.

Webové stránky kongresu

Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Změny v programu

Programový výbor si vyhrazuje právo na změnu odborného programu v případě nepředvída­tel­ných okolností.

AKREDITACE ČLK

Vážení členové České lékařské komory, dovolujeme si Vás informovat, že tato odborná vzdělávací akce bude akreditována ČLK v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů.

V září 2020 došlo ke spuštění Vzdělávacího portálu České lékařské komory. Vzdělávací portál přináší lékařům přehledný způsob správy získaných kreditů a přehled o všech vzdělávacích aktivitách.

Pro zajištění správné funkce automatického připisování kreditů lékařům prostřednictvím Vzdělávacího portálu, požaduje ČLK nahrávání prezenční listiny absolventů akreditované vzdělávací akce do tohoto portálu. Prezenční listina obsahuje evidenční číslo lékařů, viz seznam registrovaných lékařů ČLK (dále jen „ČLK ID“), kteří vzdělávací akci absolvovali a počet kreditů.

V rámci registrace na akci je proto nutné vyplnit EVIDENČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK do kolonky ČLK ID.

Poskytnutí ČLK ID je dobrovolné, bez jeho poskytnutí však nebude uvedeno v prezenční listině, zasílané prostřednictvím Vzdělávacího portálu ČLK a nebude tak možné ze strany organizátora zajistit automatické přičtení kreditů na osobní účet lékaře.

DŮLEŽITÁ DATA

1. prosince 2024spuštění on-line registrace
do 28. února 2025včasná registrace
od 1. března 2025pozdní registrace
od 23. dubna 2025registrace na místě
24. – 25. dubna 2025termín konání kongresu