… tradiční konference pojednávající o metodách v mamární diagnostice a léčbě rakoviny prsu
On-line přihláška účastníků On-line přihláška firmy

ON-LINE ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na akci XXI. OMYLY V MAMÁRNÍ DIAGNOSTICE 2023
1. – 2. června 2023, hotel GALANT Mikulov

 • Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE.

 • Ubytování*:

Fakturační adresa

 • Registrační poplatky*

   VČASNÝ
  do 30.4.2023
  POZDNÍ
  od 1.5.2023
  Lékař
  Nelékařský zdravotnický pracovník

  Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu akce, kongresové materiál, občerstvení během přestávek, obědy v rámci konání akce a 21% DPH.

  Ubytování

   jednolůžkový pokoj/nocdvoulůžkový pokoj/noc
  Hotel Galant Mikulov
  hotel Galant obsazen, ubytování pouze na waiting list

  Ceny jsou vždy uvedeny za pokoj a noc včetně snídaně, 10% DPH a městského poplatku.

  BANKOVNÍ SPOJENÍ

  Banka: Česká spořitelna a.s., Budějovická, Praha 4
  Název účtu: EUROCONGRESS CENTRE
  Číslo účtu: 60011-0066055389/0800
  IBAN: CZ49 0800 0600 1100 6605 5389
  BIC: GIBACZPX
  Podrobnosti k platbě: VAŠE JMÉNO
  VS: 220601

  V případě, že bude chtít provést platbu ze zahraniční ve měně EUR piště na e-mail: eurocongress@grbox.cz.

  UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 26. května 2023

  Registrační poplatek a ubytování je nutné uhradit do 14 dnů po odeslání přihlášky v plné výši bankovním převodem, nebo vkladem na bankovní účet u pobočky České spořitelny. V opačném případě bude přihláška vyřazena. Řádný daňový doklad bude vystaven oproti došlé platbě do 14 dnů od připsání platby na náš účet a zaslán na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce.

  Prohlášení

  Účast na akci je pracovní cestou související s obchodní činností, podnikáním nebo povoláním. "Služby zajištěné pořadatelem akce jsou vyňaty z působnosti zákona č. 159/1999 Sb., což znamená, že akce není pojištěna pro případ úpadku pořadatele a účastníci akce nemají práva a povinnosti zákazníků ze smlouvy o zájezdu ve smyslu ust. §2521 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vyplněním přihlašovacího formuláře a odesláním přihlášky účastník bere na vědomí, že budou zpracovávány jeho osobní údaje uvedené v přihlášce pro účely registrace, zajištění ubytování, ostatních služeb, plateb, stornovacích podmínek platných pro XXI. omyly v mamární diagnostice s využitím Vaší elektronické adresy k rozeslání pozvánek na odborné semináře, konference, kulturní a sportovní akce v rámci akce XXI. omyly v mamární diagnostice, které jsou zajišťovány společností Eurocongress Centre, s.r.o., kde se můžete o svých právech a povinnostech v souvislosti s osobními údaji dozvědět více.

  * - označuje povinnou položku