… tradiční konference pojednávající o metodách v mamární diagnostice a léčbě rakoviny prsu
On-line přihláška účastníků On-line přihláška firmy

Registrace účastníci

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce materiálů a vydávání potvrzení o účasti bude probíhat u registrační přepážky v prostorách Hotelu Galant Mikulov. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky konference.

Registrační a informační přepážka bude otevřena v hotelu GALANT Mikulov následovně:

24. dubna 2024 (středa) od 15:00 do 20:00 hodin
25. dubna 2024 (čtvrtek) od 07:00 do 18:00 hodin
26. dubna 2024 (pátek) od 08:00 do 12:00 hodin

Konferenci zahájíme společně dne 25. dubna 2024 v 9 hodin.

REGISTRAČNÍ POPLATKY VČASNÉ do 29. února 2024:

lékař:4.600,- Kč
nelékařský zdravotnický pracovník:2.800,- Kč

REGISTRAČNÍ POPLATKY POZDNÍ od 1. března 2024:

lékař:5.000,- Kč
nelékařský zdravotnický pracovník:3.000,- Kč

* Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu akce, kongresové materiál, občerstvení během přestávek, obědy v rámci konání akce a 21% DPH. Vaši registraci považujeme za závaznou.

Včasné registrační poplatky budou akceptovány pouze v případě, že bude poplatek uhrazen do 29. února 2024.

Registraci účastníků vyřizuje:

Eurocongress Centre s.r.o.
Zelenková Ivana
Tel.: +420 777 275 729
E-mail: eurocongress@grbox.cz