… tradiční konference pojednávající o metodách v mamární diagnostice a léčbě rakoviny prsu
On-line přihláška účastníků On-line přihláška firmy

Registrace účastníci

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce materiálů a vydávání potvrzení o účasti bude probíhat u registrační přepážky v prostorách Hotelu Galant Mikulov. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky konference.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKŮ

Registrační a informační přepážka bude otevřena v hotelu GALANT Mikulov následovně:

1. června 2022 (středa) od 15:00 do 20:00 hodin
2. června 2022 (čtvrtek) od 07:00 do 18:00 hodin
3. června 2022 (pátek) od 08:00 do 12:00 hodin

Konferenci zahájíme společně dne 2. června 2022 v 9 hodin.

REGISTRAČNÍ POPLATKY VČASNÉ do 24. dubna 2022:

lékař:4.000,- Kč
nelékařský zdravotnický pracovník:2.500,- Kč

REGISTRAČNÍ POPLATKY POZDNÍ od 25. dubna 2022:

lékař:4.500,- Kč
nelékařský zdravotnický pracovník:2.800,- Kč

* Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu akce, kongresové materiál, občerstvení během přestávek, obědy v rámci konání akce a 21% DPH.

Registraci účastníků vyřizuje:

Eurocongress Centre s.r.o.
Zelenková Ivana
Tel.: +420 777 275 729
E-mail: eurocongress@grbox.cz