… tradiční konference pojednávající o metodách v mamární diagnostice a léčbě rakoviny prsu
On-line přihláška účastníků On-line přihláška firmy

Nechcete dostat rakovinu? Udělejte si radost, říká lékařka Miroslava Skovajsová

Vážení a milí kolegové,

Již tradičně Vás zvu touto cestou na Omyly v mammární diagnostice.

Naše vzdělávací akce je již počtvrté otevřena i pro radiologické asistenty.

Letošní Omyly by se mohly také jmenovat „Nádory pod maskou“, což pojmenovává hlavní cíl našeho letošního setkání. Budeme diskutovat, jak se diagnosticky vyrovnat s případy, kdy je patologická léze skrytá v okolní tkáni tak, že dojde k falešné negativitě. Budeme tedy hledat cestu, jak se vyhnout nepravým intervalovým karcinomům.

Další velkým tématem budou mikrokalcifikace. S nimi úzce souvisí otázka „overdiagnosis“, která bývá opakovaně zmíněna, avšak troufám si říci, že vlastně nikdo neví, kde jsou hranice dobré diagnostiky a od kdy je diagnóza „over“.

Jako každoročně, tak mi letos vás prosím o příspěvky, které by s dvěma hlavními tématy našeho pracovního setkání souvisely.

Prosím, hlaste je do konce března 2024 na adresách skovajsova@gmail.com nebo stepapok@seznam.cz.

Večerní program bude jako vždy srdečný …

Dvacátédruhé Omyly prožijeme naplno a jako vždy v neformálním stylu. Těším se na vás všechny.

Mirka Skovajsová